Want help with your product upgrades? Upgrades made easy
Download voor nieuwe klanten
Nieuwe klanten:
download uw GRATIS
proefversie van 30 dagen


Divider

Gratis upgrade
Klanten met een
geldig abonnement hebben recht
op een GRATIS upgrade:
download de nieuwe versie

Een nieuwe sleutel ophalen
en haal een nieuwe sleutel op

Divider

Klanten zonder abonnement - Een nieuwe sleutel ophalen
Klanten zonder
geldig abonnement die
willen upgraden:
download de nieuwe versie

Onderhoudsovereenkomst verlengen
en verleng uw
onderhoudsovereenkomst

Wat is er nieuw in GFI LanGuard 12?

Vrijgegeven: 21 april 2016

De nieuwe versie van GFI LanGuard tilt het product naar een hoger plan. Naast de bestaande gebruikersinterface voor desktopcomputers biedt deze nieuwe versie ook een NIEUWE webinterface met rapportage voor eenvoudige toegang op afstand en betere schaalbaarheid.


Deze nieuwe release omvat: 

  • Eenvoudige toegang op afstand - Toegang tot de webgebaseerde gebruikersinterface via een veilige verbinding (https) die door alle grote browsers wordt ondersteund, zodat dashboards (en gegevens), statussen en rapporten worden weergegeven.
  • Gecentraliseerde rapportage - Klanten met grote netwerken kunnen meerdere exemplaren (sites) van GFI LanGuard installeren en één webconsole voor een gecentraliseerde weergave en geaggregeerde rapportage in alle exemplaren.
  • Betere schaalbaarheid - De nieuwe webinterface met rapportage is getest in een database van ongeveer 60.000 knooppunten en voldeed uitstekend onder deze omstandigheden.
  • Gebruikersrollen en machtigingen - De nieuwe webconsole wordt met Active Directory-gebruikers geïntegreerd voor referenties en verificatie, waardoor klanten de toegang van gebruikers tot elke site met AD kunnen configureren. Gebruikers kunnen alleen-lezen- (auditors) of volledige rechten (beheerders) voor elke site hebben.
  • Gelijktijdige toegang - Meerdere gebruikers kunnen tegelijk gebruikmaken van de webconsole en meerdere IT-beheerders kunnen gelijktijdig over verschillende onderdelen van het netwerk rapporteren.

Neem contact met ons op of rechtstreeks met een geautoriseerde GFI-partner als u aanvullende informatie nodig hebt. 

Download een GRATIS proefversie van 30 dagen als u GFI LanGuard nog niet gebruikt en controleer uw bedrijfsnetwerk op ontbrekende patches en kwetsbaarheden.