Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

Documentatie inzake naleving van regelgeving

  • Sectie 508: Voluntary Product Accessibility Template (VPAT)

    De VPAT heeft als doel om inkopers bij de Noord-Amerikaanse overheid en andere kopers te helpen beoordelen of producten en diensten beschikken over functies die het gebruik voor gehandicapten toegankelijk maken.


    PDF bekijken: Engels

  • Naleving van PCI DSS

    Dit white paper geeft informatie over het inzicht van GFI in de eisen die gelden voor gegevensbeveiliging in de betaalkaartenindustrie (Payment Card Industry Data Security Standard [PCI DSS]). Ook wordt uitgelegd hoe GFI LanGuard, GFI EventsManager®, en GFI EndPointSecurity™ u kunnen helpen bij naleving van PCI.


    PDF bekijken: Engels