Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

Algemeen privacybeleid

Laatst gewijzigd: September 2013

Inleiding

GFI Software en haar partnerbedrijven en dochterondernemingen ("wij/we/ ons") respecteren uw privacy en beschermen deze door te handelen in overeenstemming met dit privacybeleid (“privacybeleid”).

Dit privacybeleid beschrijft (samen met onze gebruiksvoorwaarden en andere documenten waar hierin naar wordt verwezen) het soort gegevens die wij over u verzamelen door middel van het gebruik van onze producten en/of diensten (“producten”), of die u op de website www.gfi.com (onze "website") verstrekt, hoe die gegevens door ons kunnen worden gebruikt of openbaar kunnen worden gemaakt en de beveiligingsmaatregelen die we gebruiken om uw privacy te beschermen.

Dit privacybeleid is niet van toepassing op gegevens die worden verzameld op een website van derden of met behulp van een toepassing van derden, die mogelijk verwijst naar of toegankelijk is vanaf de website of enige producten. GFI moedigt u aan om het privacybeleid van andere websites en toepassingen door te nemen om hun handelwijze met betrekking tot gegevens te begrijpen.

Lees het volgende zorgvuldig door om zowel ons beleid als onze handelwijzen met betrekking tot uw gegevens en hoe we daarmee omgaan, te begrijpen. Door onze website of de producten te gebruiken of zich hieraan toegang te verschaffen, gaat u akkoord met de verzameling, het gebruik en openbaarmaking van gegevens in overeenstemming met dit privacybeleid. Dit beleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd. Indien u de website of de producten blijft gebruiken, geeft u hiermee aan dat u dergelijke wijzigingen accepteert. Controleer het beleid daarom regelmatig op updates.

Gegevens die u ons verstrekt

Wij verzamelen en gebruiken persoonlijke gegevens die u vrijwillig aan ons verstrekt op onze website of door middel van het gebruik van de producten, inclusief, maar niet beperkt tot uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer of financiële informatie, in de volgende gevallen:

 • Accounts – op het moment van registratie voor een account of wanneer u zich abonneert om de producten of onze website te gebruiken
 • Ondersteuning – op het moment van aanvraag van ondersteuning, diensten of informatie over de producten of onze website
 • Prijsvragen en acties – bij deelname aan een prijsvraag, actie of enquête die door ons gesponsord wordt
 • Correspondentie – indien u contact met ons opneemt, verzamelen wij de persoonlijke informatie die zich in uw correspondentie bevindt (inclusief e-mailadressen)
 • Transacties en bestellingen – bij het uitvoeren van transacties via onze website of bij aankopen van de producten, inclusief proefperioden en enige upgrades

Als u ervoor kiest de persoonlijke gegevens die wij vragen niet te verstrekken, kunt u de meeste gebieden op onze website gewoon bezoeken. U heeft echter mogelijk geen toegang tot bepaalde opties, aanbiedingen en diensten die interactie vereisen. U maakt de uiteindelijke keuze om al dan niet door te gaan met een handeling die persoonlijke gegevens opvraagt.

Gegevens die wij verzamelen

Wij verzamelen automatisch statistische of geaggregeerde niet-persoonlijke gegevens over uw interactie met onze website of met de producten.

Geaggregeerde gegevens zijn gegevens die we verzamelen over een groep of categorie producten, diensten of klanten die niet persoonlijk identificeerbaar zijn. Dit kan gebruiksgegevens omvatten over uw computer, laptop, tablet, mobiele telefoon of andere elektronische apparaten en uw activiteiten met gebruik van de producten of onze website. Wij verzamelen gegevens inclusief internet protocol (IP)-adressen, browsertype, internet service provider (ISP), pagina's die u opent, pagina's met verwijzing/uitgangpagina's, besturingssysteem, bronnen die u opent, datum/tiidstempel en andere interacties met onze website of met de producten. Deze gegevens kunnen ons helpen bij het analyseren van trends, geven ons statistische gegevens en helpen ons onze website en producten te verbeteren.

Als wij enige gegevens, die verzameld zijn met persoonlijke gegevens, koppelen of associëren, behandelen wij de gecombineerde gegevens als persoonlijke informatie. In andere gevallen zullen wij gegevens gebruiken en openbaar maken, die uitsluitend verkregen zijn met passieve methoden in geaggregeerde vorm of in een vorm waarbij de persoon niet identificeerbaar is. Wij kunnen niet-persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor elk willekeurig doeleinde. Wanneer IP-adressen en dergelijke volgens lokale wetgeving als persoonlijke gegevens worden beschouwd, dan behandelen wij deze dienovereenkomstig.

Gebruik van technologie

Net als de overgrote meerderheid van de websiteproviders gebruiken wij verschillende algemene internettechnologieën, zoals cookies en webbakens, om gegevens over uw interactie met onze website en producten te verzamelen. Wij verzamelen alleen geaggregeerde gegevens, zoals verkeersgegevens, logboeken en andere communicatiegegevens, wanneer dit noodzakelijk is voor onze eigen contractuele doeleinden of anderszins.

Cookies - Cookies zijn kleine bestanden die op de browser of de vaste schijf van uw computer worden opgeslagen. Door gebruik te maken van cookies kunnen we onze website en producten verbeteren en een betere en persoonlijkere service bieden, zodat we zowel de omvang van ons publiek als gebruikspatronen kunnen inschatten, informatie over uw voorkeuren kunnen opslaan waardoor we onze website aan uw persoonlijke interesses kunnen aanpassen, uw zoekopdrachten kunnen versnellen en u kunnen herkennen bij uw volgende bezoek aan onze website. Voor meer informatie over ons gebruik van cookies en hoe u zich kunt afmelden, kunt u ons cookiebeleid hier lezen. Als u zich bij ons registreert of als u onze website en/of producten blijft gebruiken, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Webbakens - Webbakens, ook wel 'pixel-tags' genoemd, zijn elektronische afbeeldingen op een website, waarmee we het aantal bezoekers van die pagina's kunnen tellen of die we voor andere gerelateerde websitestatistieken kunnen gebruiken (bijvoorbeeld het meten van de populariteit van bepaalde website-inhoud en het controleren van de integriteit van het systeem en de server). Webbakens worden niet gebruikt om toegang te krijgen tot uw persoonlijke gegevens op de website en worden alleen gebruikt om geaggregeerde statistieken over het gebruik van de website samen te stellen.

Webanalyse - We verzamelen ook bepaalde gegevens (zelf of met gebruik van diensten van derden) met gebruik van webanalysetools om ons te helpen onze website en producten voortdurend te verbeteren. Wij gebruiken diensten van derden die gebruik maken van trackingtechnologie om gegevens over interacties op onze website en met onze producten, waarmee de persoon niet identificeerbaar is, na te gaan om statistische gegevens over gebruik en omvang vast te leggen. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruik van onze website en/of de producten te monitoren en analyseren, om de functionaliteit van onze diensten te verbeteren en voor de technische administratie.

Advertentietechnologie van derden - Naast ons eigen gebruik van technologie zoals hierboven beschreven is, maken wij ook gebruik van andere leveranciers zoals Google voor het plaatsen van reclame of voor remarketing services voor het plaatsen van reclame op onze website of voor het beheren van onze reclame op andere sites. Deze diensten helpen ons reclames aan te passen waarvan we denken dat ze voor u interessant zijn, gebaseerd op uw gebruik van onze website en/of producten en anders om gegevens over uw gebruik van onze website en/of producten te verzamelen en gebruiken. Externe leveranciers kunnen gebruik maken van cookies en webbakens om niet-persoonlijke gegevens te verzamelen over uw activiteiten op onze website en andere websites om u doelgerichte advertenties aan te bieden.

Zoals altijd respecteren wij uw privacy en verzamelen we geen gegevens waarmee de persoon identificeerbaar is door middel van het gebruik van Google of enige andere diensten van derden. Verzamelde gegevens worden alleen gebruikt voor remarketingdoeleinden en worden niet gebruikt door derden voor enig ander doeleinde.

Om af te melden bij Remarketing en reclame klikt u hier. Om meer te weten te komen over het gebruik van verzamelde gegevens door Google, gaat u hier naar . Merk op dat dit u niet afmeldt van aangeboden advertenties. U zult nog steeds algemene advertenties ontvangen.

Hoe wij gebruik maken van de gegevens

Wij maken als volgt gebruik van gegevens die wij over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, inclusief eventuele persoonlijke gegevens:

 • Om onze producten, diensten en onze website te beheren, uit te voeren, te onderhouden en te verbeteren
 • Om u te voorzien van informatie, nieuwsbrieven en producten of diensten die u bij ons aanvraagt
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen of u ondersteuning te verlenen
 • Om onze verplichtingen uit te voeren, onze rechten die voortvloeien uit enige contracten tussen u en ons te verwerken en te handhaven, zoals berichten betreffende betalingen en wijzigingen van onze voorwaarden en ons beleid.
 • Om u de gelegenheid te bieden producten aan te schaffen en te downloaden en indien u dit wenst deel te nemen aan interactieve onderdelen van onze diensten.
 • Voor facturatie- en boekhoudingsdoeleinden.
 • Voor interne doeleinden zoals het uitvoeren van onderzoek en analyse en om intern en extern anonieme rapportage uit te brengen
 • Voor marketing- en promotiedoeleinden om u informatie aan te bieden over producten en diensten die u mogelijk interesseren. U kunt zich afmelden van het ontvangen van deze berichten door de stappen te volgen die hieronder beschreven zijn.
 • Voor enige andere doeleinden waarvan wij u op de hoogte brengen op het moment van verzoek om persoonlijke informatie en nadat u hiermee ingestemd heeft
 • Om activiteiten die ingaan of mogelijk ingaan tegen de licentieovereenkomst van de eindgebruiker, de voorwaarden van de website of toepasselijke wetten te voorkomen of hiertegen maatregelen te treffen.

Zodra u zich geregistreerd hebt voor de producten behouden wij ons het recht om u bepaalde berichten toe te sturen betreffende de producten, zoals serviceaankondigingen en administratieve berichten die beschouwd worden als onderdeel van het product.

Openbaarmaking van uw gegevens

Wij verkopen of verhuren uw persoonlijke gegevens niet aan derden. Met uitzondering van de gevallen die beschreven zijn in dit privacybeleid, maken wij uw persoonlijke informatie die we verzamelen van de producten en onze website niet zonder uw toestemming openbaar aan derden. Wij kunnen persoonlijke informatie die u ons verstrekt zo nodig openbaar maken aan de volgende derden:

 • Aan een lid van onze groep, zowel de holdingmaatschappij als haar dochterondernemingen en partnerbedrijven. Deze informatie helpt ons om uw klantervaring passender en efficiënter te maken door verbetering van onze marketinginspanningen om meer overeenstemming te bereiken met de behoeften van de klant, onze processen te stroomlijnen en onze backend bedrijfssystemen te versterken.
 • Aan directe of indirecte leveranciers en dienstverleners met wie we van tijd tot tijd samenwerken ter ondersteuning van het bedrijf waar nodig, bijvoorbeeld bij het uitvoeren van bestellingen, verwerken van betalingsgegevens, aanbieden van diensten of uitvoeren van statistische analyse van de producten en onze website. Deze dienstverleners hebben alleen toestemming om de persoonlijke informatie te verkrijgen die nodig is voor het leveren van de dienst, in overeenstemming met ons beleid onder geheimhoudingsovereenkomsten, en niet voor hun eigen doeleinden.
 • Aan gecertificeerde partners, distributeurs en wederverkopers om te voldoen aan de voorwaarden van uw gebruiks- en servicerelatie met ons en om u te voorzien van plaatselijke technische ondersteuning en klantondersteuning
 • In het geval (zij het mogelijk of reëel) van een fusie, overname, of enige andere vorm van verkoop van sommige of alle GFI’-activa, waarbij persoonlijke informatie die wij bezitten over u en onze klanten deel uitmaakt van de activa die overgedragen worden aan de (mogelijke) koper.
 • Voor het naleven van de wet, een gerechtelijk bevel of andere wettelijke verplichting.
 • Voor het afdwingen of toepassen van onze gebruiksvoorwaarden of licentie- of verkoopvoorwaarden en andere overeenkomsten.
 • Voor het beschermen van de rechten, bezittingen of veiligheid van GFI, onze klanten of anderen. Dit omvat de uitwisseling van gegevens met andere bedrijven en organisaties met het oog op fraudebescherming en kredietrisicovermindering.

Wij kunnen uw niet-persoonlijke, geaggregeerde of andere niet-persoonlijke gegevens die u niet identificeren openbaar maken aan onze partners of andere derden, over hoe onze klanten gezamenlijk gebruik maken van onze website en de producten, maar wij verkopen of delen geen enkele informatie op persoonlijk niveau.

Uw keuze- en afmeldingsmogelijkheden

Wij trachten u keuzemogelijkheden te bieden met betrekking tot de persoonlijke gegevens die u aan ons verstrekt. U kunt ervoor kiezen zich af te melden van de ontvangst van rechtstreekse marketinginformatie of marktonderzoekinformatie. Wij hebben mechanismen ontwikkeld om de volgende controle over uw gegevens aan te bieden:

Cookies - U kunt cookies weigeren te aanvaarden via de activering van de juiste instelling in uw browser. Het beperken van het gebruik van cookies kan echter van invloed zijn op de functionaliteit van onze website en u kunt bepaalde delen van onze website mogelijk niet openen. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in ons cookiebeleid.

Bezoekers kunnen zich afmelden van Google Analytics voor advertenties via de Advertentie-instellingen.

Promotieaanbiedingen van derden - Indien u niet wilt dat wij uw persoonsgegevens voor promotionele doeleinden met derden delen, kunt u dit aangeven door het betreffende vakje in te schakelen op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen. U kunt zich eveneens altijd afmelden door in te loggen op onze website en uw gebruikersvoorkeuren in uw accountprofiel aan te passen door de desbetreffende vakjes in of uit te schakelen of door een e-mail met vermelding van uw verzoek naar privacy@gfi.com te sturen.

Promotieaanbiedingen van GFI. Indien u niet wilt dat uw e-mailadres door GFI voor promotionele doeleinden wordt gebruikt, kunt u dit aangeven door het betreffende vakje in te schakelen op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen. U kunt eveneens aangeven dat u geen e-mailinformatie van ons wilt ontvangen anders dan de e-mail met informatie over de voltooiing van de gebruikersregistratie, het aanpassen van de gebruikersgegevens of het wijzigen van het wachtwoord. Log hiervoor in op de website en pas uw gebruikersvoorkeuren aan in uw accountprofiel door de desbetreffende vakjes in of uit te schakelen of door een e-mail met vermelding van uw verzoek naar privacy@gfi.com te sturen. Indien wij u een promotionele e-mail hebben toegestuurd, kunt u de e-mail aan ons retourneren met het verzoek om in de toekomst geen e-mails meer toegestuurd te krijgen.

Gepersonaliseerde reclame. Indien u niet wilt dat wij de door ons verzamelde persoonsgegevens gebruiken om derden toe te staan advertenties te personaliseren die wij vervolgens weergeven, dan kunt u dit aangeven door het desbetreffende vakje in te schakelen op het formulier waarop wij uw gegevens verzamelen. U kunt eveneens uw advertentievoorkeuren in uw accountprofiel aanpassen door de desbetreffende vakjes in of uit te schakelen of door een e-mail met vermelding van uw verzoek naar privacy@gfi.com te sturen.

Afmelden In elke marketing- of promotionele e-mail die wij naar u sturen, staat de hyperlink ‘unsubscribe’ (afmelden) die u kunt gebruiken als u zich wilt ‘afmelden’ en geen e-mailberichten meer van ons wenst te ontvangen. De hyperlink leidt u naar onze website, waar u bij het invoeren van het e-mailadres kunt aangeven dat u niet langer e-mails van GFI wenst te ontvangen. Vervolgens wordt er een laatste bevestigingse-mail naar het door u opgegeven e-mailadres verzonden. U hoeft slechts te bevestigen dat u inderdaad geen e-mails meer van GFI wilt ontvangen, waarna het e-mailadres automatisch wordt afgemeld.

U kunt uw verzoek ook per e-mail naar GFI sturen via unsubscribe@gfi.com, met vermelding van ‘Unsubscribe’ (Afmelden) in de onderwerpregel. Geef aan op welke e-mailadressen u geen e-mail van GFI wenst te ontvangen en wij zorgen er binnen een redelijke termijn voor dat die e-mailadressen worden afgemeld en dat u geen berichten meer van ons ontvangt.

Melding van gebeurtenissen. - Sommige producten nemen automatisch contact met ons op, met name, maar niet beperkt tot, als en wanneer de volgende gebeurtenissen zich voordoen: i) het product is door u geïnstalleerd; ii) het lukt u niet het product te installeren; iii) het product is geconfigureerd iv) er zijn wijzigingen in de licentiecode van het product en v) het product is verwijderd. U kunt zich afmelden van de functie 'Melding van gebeurtenissen' door een afmeldingsverzoek te versturen naar legal@gfi.com.

Deze keuzen zijn niet van toepassing op de ontvangst van verplichte berichten die u geregeld kunt ontvangen met betrekking op de producten die beschouwd worden als onderdeel van het product, tenzij u het product annuleert. U kunt zich niet afmelden van ontvangst van deze informatie. Als u zich afmeldt van de ontvangst van commerciële e-mails van ons, duurt dit mogelijk tot tien werkdagen om uw afmeldingsverzoek te verwerken, en u kunt in deze periode commerciële e-mails van ons blijven ontvangen.

U dient dit privacybeleid zorgvuldig door te lezen, want als u niet akkoord gaat met onze handelwijzen, dan kiest u er uiteindelijk voor om onze website of het betreffende product niet te gebruiken. Door enig deel van onze website te gebruiken, aanvaardt en stemt u in met ons privacybeleid. Indien we dit privacybeleid bijwerken en u de website en producten blijft gebruiken (na bekendmaking van het herziene privacybeleid), betekent dit dat u de voorwaarden van het herziene privacybeleid aanvaardt en goedkeurt.

Gebruikersbijdragen

U bent verantwoordelijk voor alle inhoud, inclusief persoonsgegevens, die u verstrekt voor plaatsing, publicatie of weergave op de website of voor verzending aan andere gebruikers van de website (gezamenlijk 'gebruikersbijdragen'). Uw gebruikersbijdragen worden geheel voor eigen risico geplaatst op en doorgegeven aan andere gebruikers van de website. Hoewel we de toegang tot bepaalde pagina's kunnen beperken, kunt u bepaalde privacyinstellingen voor dergelijke gegevens instellen door in te loggen op uw accountprofiel. Houd er echter rekening mee dat er geen veiligheidsmaatregelen zijn die perfect of ondoordringbaar zijn. Bovendien hebben wij geen controle over de handelingen van andere gebruikers van de website met wie u uw gebruikersbijdragen deelt. Derhalve kunnen wij niet garanderen wie uw gebruikersbijdragen bekijkt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het omzeilen van privacyinstellingen of veiligheidsmaatregelen op de website door derden. U begrijpt en stemt ermee in dat, ook na verwijdering, kopieën van uw gebruikersbijdragen zichtbaar kunnen blijven in het cachegeheugen en op gearchiveerde pagina's, of door andere gebruikers van de website kunnen zijn gekopieerd of opgeslagen. Correcte toegang tot en correct gebruik van informatie die op de website wordt aangeboden, inclusief gebruikersbijdragen, vallen onder dit privacybeleid en onze gebruiksvoorwaarden. Bekende of vermoede schendingen moeten worden gemeld via privacy@gfi.com.

Toegang tot en aanpassing van uw persoonsgegevens

U kunt uw persoonsgegevens controleren, bijwerken, corrigeren en verwijderen door in te loggen op de website en wijzigingen aan te brengen op uw accountprofielpagina. Indien u uw wachtwoord bent vergeten nadat u tevergeefs hebt geprobeerd u te registreren, kunt u op de link 'Wachtwoord vergeten?' klikken om naar een pagina te worden geleid waarop u uw e-mailadres kunt invoeren. Uw gebruikersnaam en wachtwoord worden dan per e-mail naar u verzonden. U kunt ook contact met ons opnemen via privacy@gfi.com als u gebruik wilt maken van deze rechten. Hoewel we ernaar streven om aan uw verzoeken te voldoen, kunnen wij verzoeken afwijzen waarbij de privacy van anderen in gevaar gebracht wordt, die onredelijk zijn of zich herhalen, die een buitengewone technische inspanning vereisen (zoals het ontwikkelen van nieuwe systemen of het fundamenteel wijzigen van een bestaande bedrijfspraktijk), of die buitengewoon onpraktisch zijn. Wanneer wij toegang tot gegevens en correctie hiervan kunnen bieden, dan doen wij dit kosteloos, behalve in gevallen waarvoor een buitengewone inspanning nodig is.

Als u een verzoek indient om uw account te verwijderen, doen wij dit binnen een redelijke tijd, maar mogelijk moeten wij bepaalde persoonlijke gegevens achterhouden om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, of in het geval dat we een legitieme reden hiervoor hebben.

Waar slaan we uw persoonlijke gegevens op?

De gegevens die wij van u verzamelen, kunnen worden overgedragen naar en opgeslagen op een bestemming buiten de Europese Economische Ruimte ('EER'). Deze gegevens kunnen ook worden verwerkt door personeel van buiten de EER, dat in dienst is van ons of een van onze leveranciers. Dit personeel kan onder andere betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling, de verwerking van uw betalingsgegevens en het leveren van ondersteunende diensten. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens, gaat u akkoord met deze overdracht, opslag of verwerking. Wij zullen alle maatregelen nemen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat uw gegevens veilig en in overeenstemming met dit privacybeleid worden behandeld.

Betreffende gegevensoverdracht vanuit de EER naar de Verenigde Staten of naar andere landen buiten de EER hebben we maatregelen genomen om voldoende bescherming van deze gegevens te bieden in overeenkomst met Europese wetgeving betreffende gegevensbescherming. We hebben geschikte overeenkomsten gesloten betreffende gegevensoverdracht, die gebaseerd zijn op de standaard contractclausules die goedgekeurd zijn door de Europese Commissie om voldoende bescherming te bieden voor gegevensoverdracht tussen GFI-eenheden buiten de EER, indien noodzakelijk.

Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden op onze beveiligde servers opgeslagen. Alle betalingstransacties worden door middel van SSL-technologie versleuteld. Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u een wachtwoord hebt gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze website, dient u dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u om wachtwoorden met niemand te delen.

Kinderen jonger dan 13 jaar

Onze website is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 13 jaar. Personen jonger dan 13 jaar mogen geen persoonsgegevens verstrekken of op de website zetten. We verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 13 jaar. Indien u jonger dan 13 jaar bent, mag u zich niet op de website registreren, producten via de website kopen of gegevens over uzelf naar ons sturen. Indien wij erachter komen dat wij persoonsgegevens van een kind jonger dan 13 jaar zonder bewijs van ouderlijke toestemming hebben verzameld, verwijderen wij dergelijke gegevens. Neem contact met ons op via legal@gfi.com indien u van mening bent dat wij over gegevens van of over een kind jonger dan 13 jaar beschikken.

Gegevensbeveiliging

We hebben administratieve, technische en fysieke beveiligingsmaatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen onbedoeld verlies en onbevoegde toegang, gebruik, wijziging en openbaarmaking. Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden op beveiligde servers achter firewalls opgeslagen en worden streng gecontroleerd. Alle betalingstransacties worden door middel van SSL-technologie versleuteld.

De veiligheid en beveiliging van uw gegevens hangen ook van u af. Wanneer we u een wachtwoord hebben gegeven (of wanneer u een wachtwoord hebt gekozen) voor de toegang tot bepaalde delen van onze website, dient u dit wachtwoord geheim te houden. Wij vragen u om uw wachtwoord met niemand te delen. Wij verzoeken u met aandrang om voorzichtig te zijn met het verstrekken van gegevens in de openbare ruimtes van de website, zoals prikborden. De gegevens die u in de openbare ruimtes deelt, kunnen door elke gebruiker van de website worden bekeken.

Helaas is de overdracht van gegevens via het internet niet altijd even veilig. Hoewel wij ons best doen om uw persoonlijke gegevens te beschermen, kunnen wij de veiligheid van uw gegevens die naar onze website worden doorgestuurd of via uw gebruik van onze producten niet garanderen; elke overdracht is voor uw eigen risico.

Uw privacyrechten in Californië

Op grond van sectie 1798.83 van de 'California Civil Code' (het burgerlijk wetboek van Californië) hebben gebruikers van onze website die inwoners van de staat Californië zijn het recht om na te vragen aan welke derden we tijdens het voorgaande kalenderjaar persoonsgegevens hebben verstrekt voor directe marketingdoeleinden van deze derden. Wilt u dergelijke informatie opvragen, stuur dan een e-mail naar privacy@gfi.com.

Wijzigingen in ons privacybeleid

Het is ons beleid om alle wijzigingen die wij in ons privacybeleid aanbrengen, op deze pagina te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op eventuele wijzigingen. Indien u de website of onze producten blijft gebruiken, wordt dit beschouwd als uw goedkeuring van deze wijzigingen.

De datum waarop het privacybeleid het laatst werd herzien, wordt bovenaan de pagina weergegeven.

Contactinformatie

Om vragen te stellen op opmerkingen te maken over dit privacybeleid en onze privacypraktijken, kunt u contact met ons opnemen via: privacy@gfi.com

Bedrijfsadres

7a Rue Robert Stuemper
L-2557 Luxemburg
Groothertogdom Luxemburg
Europa

E-mail: legal@gfi.com

Telefoon: +352 2786 0231