Recently GFI MailEssentials users may have experienced disruption to their service. We are happy to report that this is now resolved. If you have temporarily disabled Bitdefender, please re-enable it and your email service will resume. If you continue to experience any problems, follow this guide to manually update Bitdefender definitions. Learn more

Verlenging van onderhoudsovereenkomsten

U wordt aangeraden deze belangrijk informatie over verlenging door te nemen. U kunt ook onze richtlijnen voor verlenging nader bestuderen. U komt er dan achter waarom een onderhoudsovereenkomst loont.

  • Klanten die een product hebben gekocht bij een geautoriseerde GFI-partner, moeten contact opnemen met hun distributeur om een verlenging van de onderhoudsovereenkomst te kopen.
  • Klanten met een geldige software-onderhoudsovereenkomst (SMA) en een geldige licentiecode ontvangen vóór de vervaldatum bericht om een verlenging te kopen bij hun kanaalpartner of bij GFI (afhankelijk van waar de oorspronkelijke licentie is gekocht).
  • Klanten die een product bij hun kanaalpartners hebben gekocht, worden door hen benaderd in verband met de verlenging. Klanten die een product rechtstreeks bij GFI hebben gekocht, ontvangen van GFI bericht over de verlenging. Verlengingen van onderhoudsovereenkomsten kunnen voor een periode van een, twee of drie jaar worden gekocht. Voor de termijnen van twee en drie jaar geldt een korting.
  • Vanaf de vervaldatum van de SMA geldt een respijtperiode van 30 dagen.
  • Er kunnen onderhoudskosten in rekening worden gebracht bij klanten met een SMA die verlopen is.

Neem voor vragen over verlenging contact op met uw geautoriseerde GFI-reseller of uw regionale GFI-kantoor.