Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

Op groepen gebaseerde beschermingsinstelliingen

Categoriseer computers beschermingsgroepen. U kunt voor elke groep verschillende beschermingsniveaus instellen en de toegestane toegang tot draagbare apparaten.

Group-based protection configuration

De mogelijkheid op de computers in uw netwerk te groeperen is een krachtige functie. U kunt een hele afdeling groeperen en deze gebruikers als een enkele entiteit beheren. Configuratie van GFI EndPointSecurity is zeer eenvoudig en maakt gebruik van de kracht van Active Directory. De beheerder hoeft niet bij te houden welke beleidsregels zijn toegepast op welke computers. GFI EndPointSecurity is niet zoals zoveel andere producten voor het beheer van draagbare apparaten, die omslachtige installatie op iedere computer apart vergen, dwingen aanpassingen per computer te doen en de instellingen op elke machine te updaten alvorens de instellingen werken.

Vorige | Volgende