Laatste release: GFI LanGuard 12 Meer info
GFI LanGuard 12
Nu met de nieuwe webconsole met rapportage voor eenvoudige toegang op afstand en gecentraliseerde rapportage.

Ook de hardware in uw netwerk is kwetsbaar
Scan uw netwerk op kwetsbaarheden in de hardware.

Uitgebreide controle van mobiele apparaten
in GFI LanGuard
Nu kunnen ook mobiele apparaten die verbinding maken met Office 365™ en Google Apps™ worden gecontroleerd

Automatiseer de beveiliging van
uw bedrijfsnetwerk
Zonder extra beheerinspanningen

Discover1_lan_thumb

Patchbeheer: Repareer kwetsbaarheden vóór een aanval

Patchbeheer is essentieel voor uw bedrijf. Schendingen van de netwerkbeveiliging worden meestal veroorzaakt door ontbrekende netwerkpatches. GFI LanGuard scant en detecteert kwetsbaarheden in het netwerk voordat hier misbruik van kan worden gemaakt, waardoor er minder tijd nodig is om computers in uw netwerk te patchen. GFI LanGuard patcht Microsoft®, Mac® OS X®, Linux® en meer dan 60 toepassingen van derden en implementeert zowel beveiligingspatches als andersoortige patches. Meer informatie

Schermafbeeldingen weergeven

Discover2_lan_thumb

Beoordeling van kwetsbaarheden: Ontdek tijdig veiligheidsbedreigingen

Meer dan 60.000 kwetsbaarheidsbeoordelingen worden in het gehele netwerk uitgevoerd, onder meer voor virtuele omgevingen, mobiele apparaten en netwerkapparaten. GFI LanGuard scant uw besturingssystemen, virtuele omgevingen en geïnstalleerde toepassingen met behulp van databases die worden gebruikt voor controle op kwetsbaarheden, zoals OVAL en SANS Top 20. Met GFI LanGuard kunt u de status van uw netwerkbeveiliging analyseren, risico’s identificeren en bepalen welke actie moet worden ondernomen om te voorkomen dat het netwerk besmet raakt. Meer informatie

Bekroonde producten weergeven

Discover3_lan_thumb

Netwerkcontrole: Analyseer uw netwerk centraal

GFI LanGuard maakt een gedetailleerde analyse van de status van uw netwerk. De analyse omvat toepassingen of standaardconfiguraties die een beveiligingsrisico vormen. Met GFI LanGuard krijgt u ook een compleet overzicht van alle geïnstalleerde toepassingen, hardware in uw netwerk, mobiele apparaten die verbinding maken met de Exchange-servers, de status van beveiligingstoepassingen (antivirus, antispam, firewalls etc.), openstaande poorten en eventuele shares en diensten die op uw computers worden uitgevoerd. Meer informatie

Producttestimonials weergeven

Wij zijn er voor u

Ondersteuning
Onze eenvoudige oplossingen besparen u kostbare tijd die u anders kwijt bent aan het stellen van vragen en wachten op antwoorden. Maar we zijn er als u ons nodig hebt. En onthoud: Uw testversie van 30 dagen is inclusief gratis ondersteuning.

Supports-windows-10-banner


Recognized by Microsoft for GFI’s specialized ability and commitment to offering best-in-class solutions to SMBs.

Meer voordelen

Naleving van voorschriften

Om u te helpen een veilig netwerk te onderhouden dat aan de voorschriften voldoet, biedt GFI LanGuard een compleet kwetsbaarhedenbeheer voor uw systemen en mobiele apparaten, in combinatie met uitgebreide rapportage.

Veranderingsmanagement

De beste manier om uw netwerk op lange termijn te beschermen is door precies te weten welke veranderingen van invloed zijn op uw netwerk en waarom.

Inventarisatie van activa

Omwille van extra veiligheid stelt GFI LanGuard u in staat om van elk apparaat in uw netwerk een inventaris bij te houden, waaronder tablets en smartphones die verbinding maken met de Exchange-servers.

Lagere totale eigendomskosten

Reduceer de totale eigendomskosten door kwetsbaarhedenscans, patchbeheer en netwerkcontrole te centraliseren.