Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

Download nieuw klanten
Nieuwe klanten,
download uw GRATIS
testversie van 30 dagen


Divider

Gratis upgrade
Klanten met een
geldig abonnement hebben recht
op een GRATIS upgrade
download de nieuwe versie

Een nieuwe sleutel ophalen
en haal een nieuwe sleutel op

Divider

Klanten zonder abonnement - Een nieuwe sleutel ophalen
Klanten zonder
een geldig abonnement die
willen upgraden,
download de nieuwe versie

Onderhoudsovereenkomst verlengen
en verleng uw
onderhoudsovereenkomst


Wat is er nieuw in GFI WebMonitor 10

Geïntroduceerd: 3 november 2015

De nieuwste versie van GFI WebMonitor is uitgerust met een nieuwe transparante proxymodus, die het voor nieuwe gebruikers nóg gemakkelijker maakt om dit product te implementeren.

De transparante modus stroomlijnt integratie van GFI WebMonitor in uw systemen doordat het niet nodig is om client-machines zo te configureren dat deze een proxy moeten gebruiken. Deze nieuwe mogelijkheid zorgt ervoor dat beleidsregels ook kunnen worden geïmplementeerd op mobiele apparaten die verbonden zijn met de WiFi-netwerken van het bedrijf. Dit allemaal zonder dat extra processen of taken voor de IT-afdeling zijn vereist en zonder dat interventie op het mobiele apparaat zelf nodig is.

Dit maakt het product tot een uitstekende oplossing voor bedrijven die ook openbare WiFi-toegang bieden aan werknemers en/of bezoekers, hotelgasten, restaurants, scholen, en meer.

Deze release omvat ook extra reparaties, aanpassingen en prestatieverbeteringen die het product nóg sneller en veiliger maken.

Neem voor meer informatie contact op met ons of klik hier voor uw GRATIS testversie van 30 dagen.

Wat is er nieuw in GFI WebMonitor 2015 R3

Geïntroduceerd: 28 mei 2015

Deze release brengt klanten die met GFI WebMonitor for ISA / TMG gebruikmaken van TMG alle functies van de standalone-versie van WebMonitor zonder dat een nieuw product nodig is.

TMG-gebruikers kunnen nu gebruikmaken van de meer geavanceerde functies van GFI WebMonitor 2015, zoals:

  • Nieuwe engine die een enorme verbetering van de prestatie en veel betere schaalbaarheid biedt.
  • Nieuwe gebruikersinterface die het gebruiksgemak sterk verbeterd.
  • Toepassingenbeheer
  • WebInsights


Met deze editie kunnen TMG-gebruikers de configuratie automatisch importeren vanuit GFI WebMonitor for ISA / TMG, zodat installatie en configuratie een fluitje van een cent wordt.  In de toekomst kunnen alle TMG-gebruikers profiteren van nieuwe productfuncties.

Nieuwe rapporten:
Deze release biedt ook rapporten over het gebruik van clouddiensten voor zowel webtoepassingen als surfactiviteiten. Deze rapporten staan standaard ingeschakeld en worden automatisch zo geconfigureerd dat deze worden verzonden naar het geconfigureerde e-mailadres.

Wat is er nieuw in GFI WebMonitor 2015 R2

Geïntroduceerd: 26 maart 2015

De nieuwe release van GFI WebMonitor biedt direct bruikbare intelligentie die een uniek inzicht geeft in webactiviteit. Met GFI WebMonitor kunt u niet alleen webactiviteit in uw bedrijf ontdekken, beheren en beveiligen, maar kunnen IT-beheerders ook aandachtspunten en knelpunten identificeren zonder dat rapporten of gedetailleerde dashboards hoeven te worden geproduceerd.

Een dashboard dat de huidige status van het bandbreedtegebruik, gebruikersactiviteit en veiligheidsincidenten toont, is erg bruikbaar, maar de gegevens zijn krachtiger als u de huidige status kunt vergelijken met een andere periode in het verleden. Door een referentielijn te creëren kunt u geïnformeerde beslissingen nemen over webactiviteit in uw netwerkomgeving op basis van de historische trends van uw gebruikers.

WebInsights plaats de gegevens in een context en geeft de antwoorden op vragen in drie gebieden die u moet beheren: productiviteit, bandbreedte en beveiliging:

  • Welke activiteit moet ik beschouwen als normaal voor mijn omgeving op basis van hoe mijn gebruikers zich gedragen?
  • Hoe staan de zaken er vandaag voor in vergelijking met ‘normale activiteit’?
  • Als mijn status zich boven de referentielijn bevindt en een piek registreert in veiligheidsincidenten, bandbreedteverbruik of productiviteitsverlies, waarom gebeurt dat dan?


De bruikbaarheid is in hoge mate verbeterd voor IT-beheerders omdat zij nu kunnen terugvallen op één enkel referentiepunt voor specifieke gebruikssituaties zonder dat zij veel hoeven doen.

Klik hier voor meer informatie over WebInsights.

Een nieuwe productfunctie is dat gebruikers nu kunnen vragen om toegang te krijgen tot een website die door GFI WebMonitor is geblokkeerd, rechtstreeks vanaf de blokkeringspagina. Wanneer gebruikers vragen om toegang te krijgen tot een geblokkeerde website, wordt een bericht gestuurd naar het mededelingencentrum van de hoofdconsole. De IT-beheerder kan zien tot welke website de gebruiker toegang verzoekt en kan het verzoek al dan niet inwilligen. De IT-beheerder kan het verzoek met één klik goedkeuren zonder handmatig uitzonderingen toe te voegen aan bestaande beleidsregels. Bij goedkeuring kan de IT-beheerder ook het tijdvenster kiezen waarbinnen de gebruiker toegang krijgt tot de betreffende website. Deze functie maakt het veel gemakkelijker toegangsverzoeken af te handelen en maakt een einde aan veel handmatige handelingen.

Wat is er nieuw in GFI WebMonitor 2015 - SR1

Geïntroduceerd: 26 november 2014

In deze servicerelease van GFI WebMonitor 2015 hebben wij een aantal wijzigingen aangebracht die de algehele prestatie van het product verbeteren. Deze wijzigingen zijn:

  • Bestemmingshosts kunnen worden uitgezonderd van proxy-authenticatie, via een configuratiebestand.
  • Gebruikers die een licentie hebben, kunnen rechtstreeks vanaf de pagina met licentie-instellingen worden bekeken.
  • Bugreparaties

Voor meer bijzonderheden over deze release, klik hier.

Wat is er nieuw in GFI WebMonitor® 2015?

Geïntroduceerd: 16 oktober 2014

GFI WebMonitor 2015 is nu verkrijgbaar als één totaalproduct. De twee edities WebFiltering en WebSecurity worden niet langer geleverd en alle functies zijn nu beschikbaar in GFI WebMonitor 2015. Het is belangrijk op te merken dat de nieuwe functies in deze update niet beschikbaar zijn voor gebruikers van GFI WebMonitor 2013 for ISA/TMG.

Toepassingenbeheer voor toepassingen die webprotocollen gebruiken

Met GFI WebMonitor 2015 kunnen IT-beheerders uiterst gericht meer dan 700 webtoepassingen detecteren en beheren. Dit wordt uitgevoerd via onze nieuwe toepassingenbeheertechnologie, die vergelijking van handtekeningpatronen, gesprekssemantiek, Deep Protocol Dissection, heuristische analyse, Flow Awareness en associërende engines omvat, evenals statistische inspectie die verdergaat dan de webfilteringsengine BrightCloud die werd gebruikt in versie 2013.

Toepassingenbeheer stelt IT-beheerders in staat om (al dan niet geautoriseerde) toepassingen te configureren die via HTTP/HTTPs-protocollen gebruikmaken van het web. Beheer is uiterst gedetailleerd en bepaalde gebruikssituaties zijn alleen mogelijk met deze technologie. Beheerders kunnen bijvoorbeeld Google Drive blokkeren zonder de Google-website (en zoekacties) te blokkeren en zonder poort 80 in de firewall (die door zowel Google Drive als de webbrowser wordt gebruikt) te blokkeren.

Uniforme configuratie en uniform beheer van beleid

Met de nieuwe beleidsengine en gebruikersinterface kunnen beleidsregels voor webfiltering en webbeveiliging met dezelfde logica worden geconfigureerd, waardoor in aanzienlijke mate het aantal stappen wordt verkleind die nodig zijn om een effectieve configuratie te bouwen. De belangrijkste parameters voor configuratie van beleidsregels zijn duidelijk vermeld en logisch gegroepeerd en kunnen worden ingesteld via eenvoudig slepen-en-neerzetten. Het nieuwe overzicht van de gebruikersinterface biedt IT-beheerders een holistisch beeld van de beleidsinstellingen: op welke personen de instellingen van invloed zijn en wat het gevolg zal zijn.

Prestatie-upgrade

De engine van WebMonitor 2015 is volledig herbouwd met de nieuwste technologie die x64-compilatie, beter geheugenbeheer, snellere verwerking en betere schaalbaarheid omvat.

Frisse, nieuwe uitstraling

De vernieuwde gebruikersinterface biedt een aanzienlijk beter beeld van wat het product en gebruikers aan het doen zijn. Met de nieuwe gebruikersinterface kunnen taken gemakkelijker en sneller worden uitgevoerd ten behoeve van een veel betere gebruikerservaring. Nu is er een nieuw hoofddashboard met real-time gegevens beschikbaar en de bestaande gedetailleerde dashboards zijn uitgerust met een nieuwe filteringsinterface die intuïtiever is.