Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

WebInsights voor slimme bedrijven

WebInsights biedt binnen GFI WebMonitor een context rondom feitelijke gegevens en produceert een referentielijn van historische trends en gedragstrends op basis van webactiviteit in uw bedrijfsomgeving. Hiermee hebben IT-beheerders één enkel referentiepunt ter beschikking wanneer zij productiviteit, bandbreedte en beveiliging bewaken en beheren.

Waarom maakt WebInsights het leven van IT-beheerders gemakkelijker?

Met een engine voor analyse van historisch gedrag kunnen IT-beheerders:

  • De gegevens begrijpen in een historische context
  • De kosten verlagen door in het bijzonder bandbreedte-intensieve en onproductieve websites te beheren
  • Uitval wegens defecte netwerkmachines verminderen door een proactieve benadering te kiezen en kwaadaardige en gevaarlijke websites te blokkeren
  • Abnormale activiteiten lokaliseren en de volgende gebeurtenissen detecteren:
    • Malware-infecties
    • Bandbreedteverstoppingen (veroorzaakt door gebruikers of toepassingen)
    • Internetmisbruik en rapportage over productiviteitsverlies

Een piek in het aantal gerapporteerde beveiligingskwesties kan een aanwijzing zijn dat een computer is besmet met malware. Een piek in bandbreedte of activiteit op onproductieve websites kan duiden op de aanwezigheid van ongeautoriseerde software of ongeautoriseerde activiteit die moet worden gereguleerd. Met deze informatie kunnen IT-beheerders een gezonde, productieve en veilige werkomgeving in stand houden door te begrijpen wat de gegevens inhouden en het beleid dienovereenkomstig aan te passen.

Divider

Productiviteitsdashboard

Zijn er productiviteitskwesties? Besteden de gebruikers van deze week meer tijd aan het bezoeken van onproductieve websites? Wie bezoeken het vaakst onproductieve websites?

Divider

Dashboard voor bandbreedtegebruik

Hoe wordt bandbreedte gebruikt in vergelijking met uw dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse gemiddelden? Zijn er ongewone situaties of pieken in het gebruik?

Divider

Beveiligingsdashboard

Zijn er meer veiligheidskwesties dan gebruikelijk? Wat is uw huidige gemiddelde van veiligheidsincidenten op dagelijkse/wekelijkse/maandelijkse basis?

Divider

Al deze metingen zijn gebaseerd op het “normale” gebruik van uw bedrijf, zodat u abnormale gebruikspatronen snel kunt lokaliseren en verhelpen. Zodra pieken in het gebruik worden gedetecteerd, kan de beheerder deze verder gedetailleerder onderzoeken en maatregelen nemen.

Hoe kan ik WebInsights in mijn bedrijf uitproberen?

WebInsights is een van de vele functies binnen onze webfilterings- en webbeveiligingsoplossing GFI WebMonitor. U kunt het product downloaden en GRATIS 30 dagen uitproberen. Klik op de knop hieronder om de registratie van de testversie in te vullen zodat u kunt beginnen.

Testversie downloaden

Opmerking voor ander personeel dan IT-personeel:

Dit product is bedoeld voor gebruik op een server in uw IT-infrastructuur. Als u niet de IT-beheerder van het bedrijf bent, en u deze oplossing wilt uitproberen, stuur deze link dan door naar uw IT-beheerder om de oplossing uit te proberen en te evalueren.