Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

Beoordeling van kwetsbaarheden

Tijdens beveiligingscontroles worden meer dan 60.000 kwetsbaarhedenbeoordelingen uitgevoerd. Met GFI LanGuard kunt u scans op meerdere platforms uitvoeren (bijv. Windows®, Mac OS®, Linux®; en iOS®-, Android™- en Windows-telefoonapparaten die verbinding maken met de Exchange-servers) in alle omgevingen, waaronder virtuele machines, en de setup en status van de beveiliging in uw netwerk analyseren.

GFI LanGuard geeft u de mogelijkheid om bedreigingen te identificeren en te corrigeren voordat hackers deze kunnen misbruiken.

GFI LanGuard scant apparaten, identificeert en categoriseert kwetsbaarheden in de beveiliging, beveelt een werkwijze aan, en biedt u de tools om het probleem op te lossen.

GFI LanGuard is uitgerust met een grafische indicator die het dreigingsniveau aangeeft – een intuïtieve, gewogen beoordeling van de kwetsbaarheidsstatus van een gescand apparaat of groep apparaten. Waar mogelijk wordt een webkoppeling of meer informatie over het probleem geleverd, zoals een BugTraq-ID of het nummer van een artikel uit de Microsoft Knowledge Base.

Vorige | Volgende