Recently GFI MailEssentials users may have experienced disruption to their service. We are happy to report that this is now resolved. If you have temporarily disabled Bitdefender, please re-enable it and your email service will resume. If you continue to experience any problems, follow this guide to manually update Bitdefender definitions. Learn more

Agenttechnologie

De agenttechnologie maakt automatische netwerkbeveiligingscontroles mogelijk en verdeelt de scanbelasting over clientcomputers. De beheerder hoeft alleen maar de netwerkperimeter te definiëren en benodigde informatie te leveren om automatische netwerkdetectie, agentimplementatie en controle van de clientcomputers mogelijk te maken. Handmatige interventie is alleen nodig wanneer er meer gedetailleerde instellingen vereist zijn.

Deze functie biedt de volgende voordelen:

  • Hoge snelheid: Scant honderdduizenden machines in slechts enkele minuten.
  • Automatisering: Agenten werken de clientstatus op de server periodiek bij. Telkens wanneer de toepassing wordt geopend, kunnen gebruikers een compleet en up-to-date overzicht van de netwerkbeveiliging analyseren.
  • Schaalbaarheid: Vanwege de gedistribueerde belasting is het mogelijk om meerdere machines in één keer te scannen, zelfs in WAN-omgevingen.
  • Nauwkeurigheid: Lokale scans zijn minder foutgevoelig dan scans op afstand; agenten blijven zelfs doorwerken wanneer computers niet met het netwerk zijn verbonden.

Aan een agent kan een “relay-agent” worden toegewezen om de last van de herstelbewerking te verdelen over meerdere machines.

Vorige | Volgende