Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

Eenvoudige interface

Uw netwerk kan de bron zijn van zeer veel logboekgegevens. Maar behalve wanneer u zin kunt geven aan de informatie, levert deze u niet de kennis die u nodig hebt om uw netwerk effectief te onderhouden. GFI EventsManager beschikt over een ingebouwd dashboard dat filter-ondersteunde diagrammen aanbiedt; ze bieden een enkel contactpunt voor alle gegevens die u nodig hebt om efficiënt te werken.

Simple interface

Event logboekbewakingsdiagrammen bevatten de meest kritieke en belangrijkste regels die geactiveerd zijn binnen een bepaalde periode: de top-10 gebruikers die zich niet kunnen aanmelden, of gebruikers die zich tijdens en buiten werktijd aanmelden; de service-status binnen het netwerk; en het aantal logboekrecords dat is opgeslagen in de database op type logboek. Er is ook een uitgebreid diagram gebaseerd op Windows events dat netwerkverbindingen toont op het niveau van toepassingen en gebruikers (alleen beschikbaar voor Vista™ en voor nieuwere Windows-systemen).

Het toont ook een venster met de bewakingsstatistieken, voorzien van gegevens uit het op controles gebaseerde actieve bewakingsprogramma. Het dashboard is in hoge mate aanpasbaar. Aparte vensters die verschillende en de belangrijkste realtime-gegevens uit de logboeken markeren, kunnen automatisch op het bureaublad worden geordend.

Vorige | Volgende