Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

New customers download
Nieuwe klanten,
download uw GRATIS
30-dagen proefversie


Divider

Free upgrade
Klanten met een geldig
abonnement hebben recht
op een GRATIS upgrade
download de nieuwste versie

Get a new key
en haal een nieuwe code op

Divider

Customers without subscription - Get a new key
Klanten zonder
geldig abonnement die
willen upgraden,
download de nieuwe versie

Renew maintenance agreement
en vernieuw uw
onderhoudscontract
Wat is er nieuw in GFI EventsManager® 2013?

Uitgegeven: 22 januari 2013

In deze uitgave van GFI EventsManager hebben we actieve bewaking van netwerken en servers toegevoegd, wat geavanceerde bewakingscontroles toevoegt om de gezondheid en de prestaties van de netwerkinfrastructuur, toepassingen en services te bewaken, zodat u problemen sneller dan ooit herkent en oplost.

Divider

Een paar van de nieuwe functies in GFI EventsManager 2013 zijn:

  • Actieve netwerk- en serverbewaking gebaseerd op bewakingscontroles is nu beschikbaar en kan samenwerken met het logboek-gebaseerde bewakingssysteem voor het leveren van een compleet en grondig statusoverzicht van uw omgeving.
  • De unieke combinatie van actieve netwerk- en serverbewaking via logboek-gebaseerde netwerk- en serverbewaking voorziet u niet alleen van incident-identificatie maar ook van en complete set logboeken van de activa die faalden, zodat het onderzoeken en oplossen van problemen veel eenvoudiger wordt.
  • Het verbeterde console-beveiligingssysteem helpt bij het voldoen aan best practices aanbevelingen die gegevenstoegang op een “need-to-know” basis aangeven. Te beginnen met deze versie kan elke gebruiker van GFI EventsManager een reeks computers worden toegewezen die hij of zij beheert, en de console zal alleen gebruik toestaan van de gegevens die afkomstig zijn van deze ingestelde computers terwijl de gebruiker is aangemeld.
  • Nieuw schema voor het parsen van XML-bestanden, standaard beschikbaar, waardoor bewaking van op XML–gebaseerde logboeken en configuratiebestanden mogelijk is.
  • Nieuw schema voor het parsen van DHCP tekstlogboeken die bewaking van DHCP IP-toewijzingen mogelijk maken.
  • Meer flexibiliteit bij het opslaan van gebeurtenissen: het nieuwe database-systeem is bijgewerkt voor fysieke verwijdering van gebeurtenissen voor een eenvoudiger onderhoud en verzamelen naar externe databases.
  • Hashing van logboekgegevens voor bescherming tegen pogingen tot knoeien met de logboeken van buiten het product maakt een verbeterde consolidatie en beveiliging van logboeken mogelijk.
  • Nieuwe rapporten voor naleving van J Sox en NERC CIP.