Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

Nalevingsrapportage

Er bestaat vaak verwarring bij gebruikers over welke event logboekrapporten nodig zijn om te voldoen aan de eisen van verschillende nalevingswetten. GFI EventsManager bevat specifieke rapporten voor veel van de belangrijkste nalevingswetten, evenals een reeks andere rapporten gericht op accountgebruik en -beheer, beleidswijzigingen, objecttoegang, toepassingsbeheer, gebruik van de printserver, en vele andere. De rapporten zijn flexibel en in hoge mate aanpasbaar; de indeling, kolommen en rijenfilter kunnen alle gewijzigd worden.

Compliance reporting

Door het verzamelen, normaliseren en op meerdere lagen consolideren van logboekgegevens te bieden, speelt GFI EventsManager een belangrijke rol bij het voldoen aan de beschikbaarheidsretentie en beoordelingseisen voor logboekgegevens van verschillende regelgevende instanties en wetten. Deze omvatten Basel II, PCI Data Security Standard, Sarbanes-Oxley Act, GrammLeach-Billey Act, HIPAA, FISMA, USA Patriot Act, Turnbull Guidance 1999, UK Data Protection Act, EU DPD.

Vorige | Volgende