Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

Verzend en ontvang meerdere faxen tegelijkertijd

Win waardevolle tijd die u voorheen verloor door documenten af te drukken op papier, ze handmatig in te voeren in het faxtoestel en te wachten tot de verzending voltooid is voordat u uw volgende rapport verzendt. Wanneer uw faxmachine een document aan het verzenden is, kan het geen fax ontvangen.

Send and receive multiple faxes simultaneously

GFI FaxMaker Online ontvangt meerdere faxen tegelijkertijd van verschillende bronnen.  Naast het verminderen van de tijd die nodig is om faxen voor te bereiden om te verzenden, wordt de kans dat uw klanten een bezettoon te horen krijgen wanneer ze u een fax sturen ook kleiner.

Vorige | Volgende