Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

Bekijk uw activiteit

Controleer faxberichten in uw account met de GFI FaxMaker Online activiteitenlog. In uw browser wordt op een duidelijke manier gedetailleerde informatie over elke fax weergegeven.

View your activity

De GFI FaxMaker activiteitenlog toont in het linkervenster een lijst met verzonden en ontvangen faxberichten. Als u een individuele fax selecteert, kunt u extra informatie bekijken zoals faxnummer, datum, aantal pagina's, aantal verzendpogingen enz.

Vorige | Volgende