Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

Intuïtief dashboard

Het GFI FaxMaker Online beheersdashboard geeft u een duidelijk, beknopt overzicht over uw faxomgeving. Het toont zelfs het aantal bomen dat u heeft gespaard.

Intuitive dashboard

Via het GFI FaxMaker Online beheersdashboard kunt u uw faxcommunicatie door de tijd bekijken, de resultaten filteren en details weergeven van verzonden of ontvangen berichten.

Het geeft u ook een uitsplitsing van uw internationale faxgeschiedenis, een lijst met de meest gebruikte netnummers en de faxnummers waarover u beschikt. Al deze informatie helpt u bepalen of het nodig is om extra faxnummers aan te vragen.

Bovendien toont GFI FaxMaker Online u hoe u het milieu helpt in het onderdeel 'Bomen' op uw dashboard. Door gebruik te maken van een elektronische online faxoplossing gebruikt u minder papier, wat geld en bomen bespaart.

Vorige | Volgende