Want help with your product upgrades? Upgrades made easy

Voorbeeld van beleid voor internetgebruik

Een beleid voor internetgebruik biedt werknemers regels en richtlijnen over het juiste gebruik van bedrijfsapparatuur en toegang tot netwerken en internet. Een dergelijk beleid beschermt zowel het bedrijf als de werknemer; de werknemer weet dan dat het bezoeken van bepaalde sites of het downloaden van bestanden verboden is en dat het beleid moet worden nageleefd omdat anders ernstige repercussies het gevolg kunnen zijn, zodat er voor het bedrijf minder veiligheidsrisico's zijn als gevolg van nalatigheid door werknemers. Het beleid voor internetgebruik is een belangrijk document dat door alle werknemers moet worden ondertekend voordat met het dienstverband wordt begonnen. Hieronder volgt een voorbeeld van beleid voor internetgebruik dat de belangrijkste punten bestrijkt die betrekking hebben op gebruik van internet en computer. Het beleid kan worden aangepast aan de wensen van de specifieke organisatie.

Beleid voor internetgebruik

Dit voorbeeld van een beleid voor internetgebruik is van toepassing op alle werknemers van <bedrijf> die voor werkdoeleinden toegang hebben tot computers en het internet. Gebruik van het internet door werknemers van <bedrijf> is toegestaan en wordt aangemoedigd indien dergelijk gebruik de doelstellingen van het bedrijf ondersteunt. Toegang tot het internet via <bedrijf> is echter een privilege en alle werknemers moeten zich houden aan de beleidsregels met betrekking tot gebruik van computers, e-mail en internet. Inbreuk op deze beleidsregels kan resulteren in disciplinaire en/of juridische maatregelen. Dit kan ook beëindiging van het dienstverband betekenen. Werknemers kunnen ook persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor schade die door inbreuk op dit beleid wordt veroorzaakt. Alle werknemers moeten bevestigen dat zij de hieronder genoemde voorschriften hebben ontvangen en dat zij deze voorschriften begrijpen en hiermee instemmen.

Gebruik van computers, e-mail en internet

 • Werknemers van het bedrijf worden geacht dat zij het internet op verantwoordelijke en productieve wijze gebruiken. Toegang tot het internet is alleen bestemd voor activiteiten die aan het werk zijn gerelateerd en persoonlijk gebruik is niet toegestaan

 • Activiteiten die aan het werk zijn gerelateerd omvatten onderzoek en kennisvergaring via het internet die werknemers helpen in zijn of haar functie

 • Alle internetgegevens die worden samengesteld, verzonden en/of ontvangen door de computersystemen van <bedrijf>, behoren toe aan <company> en worden beschouwd als onderdeel van de officiële gegevens van het bedrijf. Deze gegevens zijn daarom onderhevig aan bekendmaking om wettelijke redenen of aan toepasselijke derden

 • De apparatuur, diensten en technologieën die worden gebruikt voor toegang tot het internet, zijn eigendom van <company> en het bedrijf behoudt zich het recht voor om internetverkeer te volgen en gegevens die worden samengesteld, verzonden of ontvangen via de online verbindingen van het bedrijf, te volgen en te openen

 • E-mails die via het e-mailsysteem van het bedrijf worden verzonden, mogen geen inhoud bevatten die aanstootgevend is. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, het gebruik van vulgaire of intimiderende taal/afbeeldingen

 • Alle sites en downloads mogen door <company> worden gevolgd en/of geblokkeerd als deze voor het bedrijf schadelijk en/of niet productief worden geacht

 • De installatie van software zoals Instant Messaging-technologie is streng verboden

Onaanvaardbaar gebruik van het internet omvat, maar is niet beperkt tot:

 • Verzenden of publiceren van discriminerende, intimiderende of bedreigende berichten of afbeeldingen op het internet of via de e-maildienst van <company>

 • Gebruik van computers om fraude te plegen, of voor piraterij met software, film of muziek

 • Stelen of zonder toestemming gebruiken of bekendmaken van het wachtwoord van anderen

 • Zonder toestemming downloaden of kopiëren van software en elektronische bestanden waarop auteursrechten rusten of piraterij hiermee bedrijven

 • Buiten de organisatie delen van vertrouwelijk materialen, handelsgeheimen, of eigendomsinformatie

 • Hacken van niet-erkende websites

 • Verzenden of publiceren van informatie die lasterlijk is voor het bedrijf, de producten of diensten van het bedrijf, collega's en/of klanten

 • Introduceren van kwaadaardige software in het bedrijfsnetwerk en/of in gevaar brengen van de beveiliging van elektronische communicatiesystemen van de organisatie

 • Verzenden of publiceren van kettingbrieven, aanbiedingen of advertenties die niet zijn gerelateerd aan de doelstellingen of activiteiten van het bedrijf

 • Persoonlijke denkbeelden doen voorkomen als die van de organisatie


Als een werknemer niet zeker weet wat aanvaardbaar internetgebruik inhoudt, dan moet hij/zij zijn/haar leidinggevende vragen hierover richtlijnen te geven en meer duidelijkheid te verschaffen

Alle voorwaarden zoals vermeld in dit document zijn van toepassing op alle gebruikers van de netwerk- en internetverbinding van <company>. Alle voorwaarden zoals vermeld in dit document zijn een overeenkomst tussen alle partijen en moeten worden nageleefd en geïnterpreteerd in overeenstemming met de hierboven genoemde beleidsregels en procedures. Inbreuk op deze beleidsregels door een gebruiker is onderhevig aan disciplinaire maatregelen die <company> nodig acht.


Akkoord door gebruiker

Ik begrijp dit voorbeeld van beleid voor internetgebruik en zal mij hieraan houden. Ik begrijp verder dat mijn toegangsprivileges kunnen worden ingetrokken, disciplinaire maatregelen kunnen worden getroffen en/of passende juridische actie kan worden ondernomen in het geval dat ik inbreuk maak op dit beleid.



_________________             ______________
Handtekening werknemer                Datum

De voorschriften in dit voorbeeld van een beleid voor internetgebruik worden geïmplementeerd in GFI WebMonitor en op elke beleidsinbreuk kan worden gereageerd door de netwerkbeheerder, die de bevoegdheid heeft om via een gebruiksvriendelijke interface binnen de werkplek toezicht te houden op downloads en surfbewegingen in het netwerk en op het internet. 

Beheerders kunnen bovendien in real-time sites blokkeren en controle uitoefenen over downloads met de categorisatie- en filteringsfunctie van GFI WebMonitor die meer dan 165 miljoen websites bestrijkt, wat deze oplossing tot de ideale tool maakt waarmee een effectief beleid voor internetgebruik kan worden opgezet.

GFI WebMonitor

GFI WebMonitor™ is een oplossing voor bewaking van het internet en toegangsbeheer, waarmee netwerkbeheerders het internetgebruik kunnen beheren en volgen en ervoor kunnen zorgen dat het beleid voor internetgebruik in uw bedrijf wordt nageleefd.

Meer info

Start vandaag nog een testversie van 30 dagen van GFI WebMonitor voor het beheren, volgen en beveiligen van uw internetgebruikers!

Nu proberen, GRATIS

Internetbeheer in het bedrijf met GFI WebMonitor


Bewaking van het internetgebruik in het kantoor gaat niet alleen om productiviteit. Het is ook een zaak van beveiliging die uw bedrijf, uw werknemers en uw reputatie kan beschadigen. Bekijk zelf hoe GFI WebMonitor de ideale tool is die u en uw gebruikers helpt online veilig te blijven.

Meer video's